Jelenlegi hely

Francis Bacon: Baráti tanács a lelki egészséghez

Beküldte Ady - 2005. március 23.

Jól mondja Hérekleitosz egyik talányában: Mindig a tiszta fény a legjobb. Annyi bizonyos, az a fény, amelyet mások tanácsa gyújt fel bennünk, mindig egyszerő és tiszta, ellentétben azzal, amely saját eszünkből és ítéletünkből származik, hiszen azt átjárják és átitatják szenvedélyeink és szokásaink. És az eredmény attól függ, hogy barátunk jó tanácsára, vagy saját hízelgésünkre hallgatunk-e. Mert nincs nagyobb hízelgője az embernek önmagánál, és nincs jobb orvosszer az önhízelgés ellen a baráti szókimondásnál. Tanács kétféle van: az egyik a magatartásra, a másik a cselekvésre vonatkozik. A lelki egészség megtartására a legkülönb medicina: az őszinte baráti intelem.
 

 
"Ami a cselekvést illeti - két szem többetlát az egynél. Aki ebben ringatózik: a kártyajátékos mindig többet lát a szemlélőnél, vagy a dühös ember éppolyan bölcs, mint az, aki előbb tízig számolt - téved, mert azt hiszi, egyedül elég önmagának.
A jó barát, második énünk - mondja Cicero -, mert a jó barát sokkal több önmagunknál. Akinek nincs jó barátja, nem is él. A lélek, földi útja során a barátot keresi, azt, akinek van egy elajándékozni való szíve és szívbéli jó tanácsa.

Szavazatok száma: 107