Jelenlegi hely

A tiszta gondolkodás

Beküldte Ady - 2013. március 19.

Azt gon­dol­juk, a vilá­got akkor lehetne meg­men­teni, ha ele­gendő jóaka­rat és türe­lem lenne. Ez azon­ban téve­dés. Ami meg­vált­hatja a vilá­got, az nem a jóaka­rat és a tole­ran­cia, hanem a tiszta gon­dol­ko­dás. Mi haszna lenne a türe­lem­nek, ha köz­ben meg vagy arról győződve, hogy neked van iga­zad, s mindaz, aki nem ért veled egyet, téve­dés­ben él? Ez nem türe­lem, hanem leeresz­ke­dés. Az pedig nem a szí­vek egy­sé­gé­hez, hanem meg­osz­tott­sá­gá­hoz vezet, mert fel­jebb kép­ze­led magad a töb­bi­nél. Ez a pozí­ció pedig maga­sabb­rendű­ségi érzet­hez vezet, a szom­szé­da­id­ban pedig nehez­te­lést szül; s ez további türelmetlenséget.

Ant­hony de Mello

Szavazatok száma: 106